„Pomerania – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze”

W ramach realizacji projektu „POMERANIA- Atrakcje Kulturalne i Przyrodnicze” zostanie utworzony Polsko-Niemiecki Ogród Naukowo-Przyrodniczy przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, który jest jednostką budżetową Związku. Ogród będzie się składał z labiryntu, wieży widokowej, zakątków barw i zapachów, zakątka siły witalnej – siłowni zewnętrznej i ścieżki zmysłów.  Ponadto, w ramach projektu przeprowadzonych zostanie czterdzieści, czterodniowych warsztatów z zakresu znaczenia i ochrony bioróżnorodności oraz funkcjonowania ekosystemów, a także dwudniowe dni otwarte. W warsztatach i spotkaniach wezmą udział uczestnicy z Polski i Niemiec.

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące bioróżnorodności obszaru Pomeranii, zaś wycieczki terenowe i zajęcia laboratoryjne pozwolą na porównanie wyników badań i obserwacji z pozyskiwanymi informacjami na temat przyrody całego obszaru wsparcia. Dzięki poszczególnym elementom projektu oraz ich realizacji planowane jest osiągnięcie m.in.: wzrostu zainteresowania walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i historycznymi regionu Pomeranii, zastosowanie nowych, atrakcyjnych form edukacji ekologicznej, pogłębianie wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej, wzmożenie aktywności w zakresie ekoturystyki. Nadrzędnym efektem realizacji projektu będzie natomiast integracja oraz stworzenie kompleksowej oferty turystyczno-kulturalnej dla mieszkańców Euroregionu Pomerania.