I spotkanie projektowe

25.08.2017 r. w Zoo Ueckermünde odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Pomerania – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze”. W ramach projektu „POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze“ niemieckie i polskie ośrodki kulturalne oraz wypoczynkowe, miasta i gminy położone w atrakcyjnych kulturalnych i przyrodniczych krajobrazach starają się wspόlnie przyśpieszyć rozwόj naszego regionu przygranicznego. Rόżnorodne oferty kulturalne oraz spędzania czasu wolnego poszczegόlnych partnerόw  doprowadzą do wzrostu poziomu życia w naturalnym środowisku. Oferty transgraniczych partnerskich atrakcji zostaną połączone i tym samym ulepszone. Wraz z nowymi inwestycjami wzrośnie atrkacyjność poszczegόlnych ośrodkόw, przedłużony zostanie sezon turystyczny, a tym samym goście oraz mieszkańcy przygranicza zostaną uwrażliwieni na dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze naszego regionu. Wpόlne przedsięwzięcia i poznanie się mieszkańcόw po obu stronach Odry są jednym z celόw projektu. Tolerancja, otwartość na inne kultury, zainteresowanie przyrodą i historią są istotną częścią wspόlnych działań partnerόw.

Nasi partnerzy:

•Tierpark Ueckermünde e.V. (Ogród Zoologiczny Ueckermuende) – partner wiodący
•Vogelpark Marlow gGmbH (Park ptaków Marlow)
•Wisentgehege Usedom e.V. (Zagroda Żubrów Uznam)
•Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
•Stadt Eberswalde / ZOO Eberswalde (Miasto Eberswalde z ZOO Eberswalde)
•Gmina Police
•Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
•Samendarre Jatznick (Wyłuszczarnia nasion Jatznick)
•Stadt Dargun (miasto Dargun)
•Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.