Oferta

Zielone szkoły

Warszataty

Szkolenia

Kolonie letnie

Noclegi

Ośrodek wyposażony jest w:

 • dwie sale konferencyjne (na 60 i 20 osób) z profesjonalnym sprzętem
  multimedialnym (projektor, dvd, video, wizualizer)
 • bogato wyposażone laboratorium do badań biologicznych i chemicznych
 • salę bioróżnorodności
 • bazę noclegową na 48 osób (boksy dwupokojowe i trzypokojowe z odrębnymi łazienkami)
 • kuchnię z zapleczem i stołówką na 60 osób
 • ogródek grillowy ze stołami i ławami
 • świetlicę dla gości wyposażoną w TV
 • boiska do piłki nożnej i siatkowej
 • infokiosk
 • ogrodzony teren z miejscami do parkowania

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Do zaoferowania mamy trzy zestawy programów nauczania

Szkoły podstawowe (klasy 1-3)

Szkoły podstawowe
(klasy 4-8)

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoła Podstawowa (klasy 1-3)

Zestaw programu nauczania

 1. Marsz na orientację w terenie
 2. Cel i zasady monitorowania środowiska. Metody pomiaru zanieczyszczeń wody.
 3. Sieć NATURA 2000 jako nowa forma ochrony przyrody
 4. Wpływ zanieczyszczeń na zagrożone gatunki roślin i zwierząt
 5. Bioróżnorodność co to i dlaczego zanika?
 6. Mini quiz przyrodniczy
 7. Odnawialne źródła energii. Wprowadzenie. Pojęcia i definicje
 8. Pomiar prędkości i kierunku wiatru w naturalnym otoczeniu. Poszukiwanie miejsc na potencjalną instalacje generatorów wiatrowych. Małe elektrownie wiatrowe
 9. Pomiar prędkości nurtu wody. Poszukiwanie miejsc do potencjalnej budowy generatorów wodnych
 10. Podstawowe pojęcia i definicje: odpady, recykling, utylizacja, surowce wtórne, segregacja śmieci
 11. Klasyfikacja i produkcja odpadów
 12. Zasady dobrego konsumenta
 13. Co dzieje się z odpadkami? Dlaczego segregacja odpadów jest ważna?
 14. Recykling. Pięć kolorów recyklingu
 15. Dzikie wysypiska śmieci i zagrożenia związane z ich istnieniem
 16. Segregacja odpadów, to proste… –  krzyżówki, kolorowanki/
 17. Szkło, plastik, metal, papier – gdzie ich miejsce? – opowiadania, wierszyki/zajęcia w plenerze z wykorzystanie planszy edukacyjnych/
 18. Wykład „Ciekawostki ze świata zwierząt”
 19. Wyprawa terenowa ścieżką przyrodniczą – rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt
 20. Zajęcia laboratoryjne: Obserwacje mikroskopowe, przygotowywanie preparatów mikroskopowych
 21. Sala komputerowa – Usługi ekosystemowe
 22. Marsz na orientacje w terenie/park linowy/
 23. Najnowsze odkrycia biologii w dziedzinie nauk przyrodniczych
 24. Warsztaty teoretyczne i plenerowe – Formy terenu, procesy morfologiczne a struktury skalne
 25. Zagadki o lesie-prezentacja
 26. Warsztaty terenowe ścieżką przyrodniczą/rozpoznawanie drzew/
 27. Wyprawa terenowa-rozpoznawanie płazów i gadów, przeprawa przez rzekę
 28. Typy lasów polskich
 29. Oznaczanie bezkręgowców wodnych i pospolitych gatunków roślin
 30. Odgłosy przyrody; Komunikacja zwierząt
 31. Co to jest niska emisja? – wprowadzenie, podstawowe pojęcia
 32. Przyczyny niskiej emisji
 33. Badanie zanieczyszczeń i jakości powietrza
 34. Skutki niskiej emisji
 35. Oddziaływanie zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji na zdrowie człowieka
 36. Badanie zanieczyszczenia powietrza
 37. Ograniczenie niskiej emisji nie jest trudne!

Szkoła Podstawowa (klasy 4-8)

Zestaw programu nauczania

 1. Marsz na orientację w terenie. Pobór próbek do badań
 2. Cel i zasady monitorowania środowiska. Metody pomiaru zanieczyszczeń wody.
 3. Oznaczanie czystości wody metodą bioindykacji (biologiczną)
 4. Analiza wyników badań (forma tabelaryczna)
 5. Sieć NATURA 2000 jako nowa forma ochrony przyrody
 6. Wpływ zanieczyszczeń na zagrożone gatunki roślin i zwierząt
 7. Bioróżnorodność co to i dlaczego zanika?
 8. Mini quiz przyrodniczy
 9. Odnawialne źródła energii. Wprowadzenie. Pojęcia i definicje
 10. Proporcje zużycia energii. Światowe zużycie energii
 11. Pomiar prędkości i kierunku wiatru w naturalnym otoczeniu. Poszukiwanie miejsc na potencjalną instalacje generatorów wiatrowych. Małe elektrownie wiatrowe
 12. Źródła energii. Światowe zasoby energii. Energia pierwotna
 13. Pomiar prędkości nurtu wody. Poszukiwanie miejsc do potencjalnej budowy generatorów wodnych
 14. Konwersja energii świetlnej. Budowa i działanie urządzeń korzystających z OZE: solary, pompy ciepła, generatory wodne, wiatrowe, ogniwa paliwowe
 15. Badanie parametrów OZE – karty pracy.
 16. Podstawowe pojęcia i definicje: odpady, recykling, utylizacja, surowce wtórne, segregacja śmieci
 17. Klasyfikacja i produkcja odpadów
 18. Zasady dobrego konsumenta
 19. Selektywna zbiórka odpadów
 20. Co dzieje się z odpadkami? Dlaczego segregacja odpadów jest ważna?
 21. Recykling. Pięć kolorów recyklingu
 22. Dzikie wysypiska śmieci i zagrożenia związane z ich istnieniem
 23. Działania służące ochronie przyrody i poprawie stanu środowiska. Co wiem o odpadach?
 24. Wykład „Ciekawostki ze świata zwierząt”
 25. Wyprawa terenowa ścieżką przyrodniczą – rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt
 26. Zajęcia laboratoryjne: Obserwacje mikroskopowe, przygotowywanie preparatów mikroskopowych
 27. Sala komputerowa – Usługi ekosystemowe
 28. Marsz na orientacje w terenie/park linowy/
 29. Najnowsze odkrycia biologii w dziedzinie nauk przyrodniczych
 30. Pobór próbek do badań. Poznawanie zagrożonych roślin i zwierząt
 31. Badanie zanieczyszczeń gleby. Typy gleb i jej właściwości. Oznaczanie gleby
 32. Badanie zanieczyszczeń powietrza
 33. Warsztaty teoretyczne i plenerowe – Formy terenu, procesy morfologiczne a struktury skalne
 34. Zagadki o lesie-prezentacja
 35. Warsztaty terenowe ścieżką przyrodniczą/rozpoznawanie drzew/
 36. Wyprawa terenowa-rozpoznawanie płazów i gadów, przeprawa przez rzekę
 37. Typy lasów polskich
 38. Oznaczanie bezkręgowców wodnych i pospolitych gatunków roślin
 39. Odgłosy przyrody; Komunikacja zwierząt
 40. Badanie zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby
 41. Co to jest niska emisja? – wprowadzenie, podstawowe pojęcia
 42. Przyczyny niskiej emisji
 43. Badanie zanieczyszczeń i jakości powietrza
 44. Skutki niskiej emisji
 45. Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla niskiej emisji
 46. Oddziaływanie zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji na zdrowie człowieka
 47. Badanie zanieczyszczenia powietrza; Mikroskopowe badanie warstwy pyłu
 48. Ograniczenie niskiej emisji nie jest trudne!

Szkoła Ponadgimnazjalna

Zestaw programu nauczania

 1. Marsz na orientację w terenie. Pobór próbek do badań
 2. Cel i zasady monitorowania środowiska. Metody pomiaru zanieczyszczeń wody
 3. Oznaczanie czystości wody metodą bioindykacji (biologiczną)
 4. Analiza wyników badań (forma tabelaryczna)
 5. Sieć NATURA 2000 jako nowa forma ochrony przyrody
 6. Wpływ zanieczyszczeń na zagrożone gatunki roślin i zwierząt
 7. Bioróżnorodność co to i dlaczego zanika?
 8. Mini quiz przyrodniczy
 9. Odnawialne źródła energii. Wprowadzenie. Pojęcia i definicje
 10. Proporcje zużycia energii. Światowe zużycie energii
 11. Pomiar prędkości i kierunku wiatru w naturalnym otoczeniu. Poszukiwanie miejsc na potencjalną instalacje generatorów wiatrowych. Małe elektrownie wiatrowe
 12. Źródła energii. Światowe zasoby energii. Energia pierwotna
 13. Pomiar prędkości nurtu wody. Poszukiwanie miejsc do potencjalnej budowy generatorów wodnych
 14. Konwersja energii świetlnej. Budowa i działanie urządzeń korzystających z OZE: solary, pompy ciepła, generatory wodne, wiatrowe, ogniwa paliwowe
 15. Badanie parametrów OZE – karty pracy.
 16. Podstawowe pojęcia i definicje: odpady, recykling, utylizacja, surowce wtórne, segregacja śmieci
 17. Klasyfikacja i produkcja odpadów
 18. Zasady dobrego konsumenta
 19. Selektywna zbiórka odpadów
 20. Co dzieje się z odpadkami? Dlaczego segregacja odpadów jest ważna?
 21. Recykling. Pięć kolorów recyklingu
 22. Dzikie wysypiska śmieci i zagrożenia związane z ich istnieniem
 23. Działania służące ochronie przyrody i poprawie stanu środowiska. Co wiem o odpadach?
 24. Wyprawa terenowa ścieżką przyrodniczą – rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt
 25. Zajęcia laboratoryjne: Obserwacje mikroskopowe, przygotowywanie preparatów mikroskopowych
 26. Sala komputerowa – Usługi ekosystemowi
 27. Marsz na orientacje w terenie/park linowy/
 28. Najnowsze odkrycia biologii w dziedzinie nauk przyrodniczych
 29. Pobór próbek do badań. Poznawanie zagrożonych roślin i zwierząt
 30. Badanie zanieczyszczeń gleby. Typy gleb i jej właściwości. Oznaczanie gleby
 31. Badanie zanieczyszczeń powietrza
 32. Warsztaty teoretyczne i plenerowe – Formy terenu, procesy morfologiczne a struktury skalne
 33. Zagadki o lesie-prezentacja
 34. Warsztaty terenowe ścieżką przyrodniczą/rozpoznawanie drzew/
 35. Wyprawa terenowa-rozpoznawanie płazów i gadów, przeprawa przez rzekę
 36. Typy lasów polskich
 37. Oznaczanie bezkręgowców wodnych i pospolitych gatunków roślin
 38. Badanie zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby
 39. Co to jest niska emisja? – wprowadzenie, podstawowe pojęcia
 40. Przyczyny niskiej emisji
 41. Badanie zanieczyszczeń i jakości powietrza
 42. Skutki niskiej emisji
 43. Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla niskiej emisji
 44. Oddziaływanie zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji na zdrowie człowieka
 45. Badanie zanieczyszczenia powietrza; Mikroskopowe badanie warstwy pyłu
 46. Ograniczenie niskiej emisji nie jest trudne!
 47. Warsztaty laboratoryjne – sekcja ryby
 48. Warsztaty terenowe – wyszukiwanie miejsc zagrożeń środowiska
 49. Sporządzenie mapy zanieczyszczeń i zagrożeń w okolicy
 50. Analiza zagrożeń życia codziennego dla naszego zdrowia.