Zaproszenia

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu zapraszają:do zgłaszania grup do udziału w cztero- i dwudniowych warsztatach realizowanych w ramach projektu „POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze“. Będą to polsko-niemieckie zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Realizacja projektu odbędzie się w terminie: czerwiec 2021 r. - czerwiec 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej z listą uczestników oraz podpisanym porozumieniem.

Liczba warsztatów ograniczona.