Zaproszenia

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu zapraszają:

 • Miasto Białogard
 • Gminę Borne Sulinowo
 • Gminę Dygowo
 • Gminę Gościno
 • Gminę Grzmiąca
 • Gminę Karlino
 • Miasto Kołobrzeg
 • Gminę Postomino
 • Gminę Siemyśl
 • Miasto i Gminę Szczecinek
 • Gminę Ustronie Morskie


do zgłaszania szkół podstawowych (klas IV-VI) i gimnazjum do udziału w 2-dniowych warsztatach realizowanych w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku chiefessays.net Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest przeprowadzenie programu w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży na temat gospodarowania odpadami, w tym segregacji odpadów z wykorzystaniem PSZOK.

Realizacja projektu odbędzie się w terminie: kwiecień 2017 r. - grudzień 2019 r. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie order-papers.com writing service wypełnionej karty zgłoszeniowej z listą uczestników oraz podpisanym porozumieniem.

Liczba warsztatów ograniczona.
Aleksandra Jaworowska – tel. 94 3643807
Osoba do kontaktu

Pliki do pobrania