Pomerania

POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze

Projekt: POMERANIA-NATUR- und KULTURerlebnisse / POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze [Numer: INT51] realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

W ramach projektu „POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze“ niemieckie i polskie ośrodki kulturalne oraz wypoczynkowe, miasta i gminy położone w atrakcyjnych kulturalnych i przyrodniczych krajobrazach starają się wspόlnie przyśpieszyć rozwόj naszego regionu przygranicznego. Rόżnorodne oferty kulturalne oraz spędzania czasu wolnego poszczegόlnych partnerόw  doprowadzą do wzrostu poziomu życia w naturalnym środowisku. Oferty transgraniczych partnerskich atrakcji zostaną połączone i tym samym ulepszone. Wraz z nowymi inwestycjami wzrośnie atrkacyjność poszczegόlnych ośrodkόw, przedłużony zostanie sezon turystyczny, a tym samym goście oraz mieszkańcy przygranicza zostaną uwrażliwieni na dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze naszego regionu. Wpόlne przedsięwzięcia i poznanie się mieszkańcόw po obu stronach Odry są jednym z celόw projektu. Tolerancja, otwartość na inne kultury, zainteresowanie przyrodą i historią są istotną częścią wspόlnych działań partnerόw.

Partnerzy projektu:
•Tierpark Ueckermünde e.V. (Ogród Zoologiczny Ueckermuende) – partner wiodący
•Vogelpark Marlow gGmbH (Park ptaków Marlow)
•Wisentgehege Usedom e.V. (Zagroda Żubrów Uznam)
•Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
•Stadt Eberswalde / ZOO Eberswalde (Miasto Eberswalde z ZOO Eberswalde)
•Gmina Police
•Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
•Samendarre Jatznick (Wyłuszczarnia nasion Jatznick)
•Stadt Dargun (miasto Dargun)
•Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
•Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

Niniejszy projekt dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w programie wspόłpracy Interreg VA Mecklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.