Spotkanie projektowe w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach

Kolejne spotkanie partnerów. Tym razem w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. To założenie parkowe o powierzchni 30 ha z XIX-wiecznym pałacem w stylu klasycystycznym to jeden z najpiękniejszych zabytkowych ogrodów botanicznych w Polsce. Bogata kolekcja licząca około 1500 gatunków i odmian roślin drzewiastych została założona w stylu naturalistycznym. Każdego roku tysiące turystów przybywają do tego miejsca, by z dala od codziennego zgiełku znaleźć odprężenie i poczuć łączność z przyrodą. W ramach projektu w Przelewicach zostanie przeprowadzi zadanie pn. Dobre drogi – dobre oznakowanie.

Inwestycja obejmuje remont i niezbędną przebudowę 4 kilometrów dróg parkowych w Ogrodzie Dendrologicznym, żeby przywrócić im stan odpowiedni dla ruchu pieszego. Orientacji w terenie służyć będą nowa dwujęzyczna tablica informacyjna przy wejściu oraz oznaczenia głównych dróg. Inwestycja likwiduje bariery, które uniemożliwiają osobom o mniejszej sprawności ruchowej korzystanie z Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.