Dodatkowe informacje

Zaproszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipie warsztaty

Lokalizacja

Strona główna Warsztaty dla dorosłych SNE

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” – warsztaty dla dorosłych

W ramach projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” grupa 20 nauczycieli szkół podstawowych z Karlina, Karwina i Daszewa oraz przedszkola miejskiego w Karlinie przebywała na szkoleniu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Podczas warsztatów przedstawione zostały aktywizujące metody pracy z dziećmi oraz efekty prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności społeczne i wrażliwość ekologiczną dziecka. Projekt „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” dla dzieci i nauczycieli finansowany jest ze środków NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Szczecinie oraz Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 

 

  Joomla free themes created by Lonex.

Użyteczne linki

Odwiedziło nas

181888