Dodatkowe informacje

Zaproszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipie warsztaty

Lokalizacja

Strona główna PSZOK
PSZOK

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeprowadzenie programu w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży na temat gospodarowania odpadami, w tym segregacji odpadów z wykorzystaniem PSZOK. Podczas 2-dniowych zajęć uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z tematyką związaną z recyklingiem, utylizacją i segregacją śmieci. Poruszone zostaną problemy wpływu zanieczyszczeń na środowisko, przeprowadzone warsztaty twórczego recyklingu oraz wycieczka wyjazdowa. Uczestnikami projektu będzie młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkała na terenie woj. zachodniopomorskiego.
  Joomla free themes created by Lonex.

Użyteczne linki

Odwiedziło nas

182923