Dodatkowe informacje

Zaproszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipie warsztaty

Lokalizacja

Strona główna DZIEŃ ZIEMI SP nr 4 w KOŁOBRZEGU
DZIEŃ ZIEMI SP nr 4 w KOŁOBRZEGU

Uczniowie VI c Szkoły  Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu wraz z opiekunami obchodzili Dzień Ziemi w naszym Ośrodku. 22.04.2016 r. uczyli się jak chronić środowisko naturalne i jak dbać o utrzymanie różnorodności biologicznej. Podczas zajęć terenowych uczniowie poznawali walory krajobrazowe i przyrodnicze Lipia. Badali właściwości wody rzeki Mogilicy, czyli temperaturę, intensywność zapachu oraz jej przejrzystość i barwę, a posługując się papierkiem uniwersalnym, dokonali pomiaru odczynu wody. Zajmowali się również oznaczaniem przykładowych gatunków roślin, rosnących wzdłuż koryta rzeki: drzew, krzewów i roślin zielnych.  Przygotowywali preparaty mikroskopowe, w sali bioróżnorodności uczyli się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt.

 

Każdego dnia znikają tysiące gatunków roślin i zwierząt, których nie będziemy mogli już poznać i zobaczyć. Dlatego w roku 2009 Zgromadzenie Ogólne ONZ, ogłosiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi. Obecnie obchodzony jest on w 192 krajach świata, a organizatorzy obchodów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. Na całym świecie organizowane są konferencje, sympozja, festyny wystawy, konkursy poświęcone działaniom ekologicznym, krzewieniu kultury ekologicznej oraz mające na celu uświadamianie zagrożeń związanych z zanieczyszczaniem środowiska. Jest to największe ekologiczne święto na świecie. W Polsce Dzień Ziemi obchodzimy od 1990 roku 22 kwietnia. Celem Dnia Ziemi jest promowanie harmonii życia zgodnie z naturą i Ziemią w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń ludzkości.


  Joomla free themes created by Lonex.

Użyteczne linki

Odwiedziło nas

181887