Dodatkowe informacje

Zaproszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipie warsztaty

Lokalizacja

Strona główna WARSZTATY EKOLOGICZNE
WARSZTATY EKOLOGICZNE

Trzecie, rocznicowe  spotkanie  odbyło się w kwietniu i było jednym
z czterech spotkań w ramach projektu  polsko – niemieckiego.

W warsztatach ekologicznych pn. „Działaj energicznie - chroń środowisko! - polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne”, wzięli udział uczniowie z Rąbina i młodzież z Loknitz.

 

Grupa polsko-niemiecka zdiagnozowała środowisko, w którym żyje. Ideą projektu było zwiększenie świadomości wśród dzieci na temat ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony bioróżnorodności. Była to również doskonała  forma aktywizacji i integracji młodzieży z Polski i Niemiec wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej.

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska. Umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy „zaszczepiać” dzieciom od najmłodszych lat.  Stąd zostały zaplanowane warsztaty laboratoryjne, terenowe i badawcze. Odbywały się one w terenie gdzie młodzież pobierała próbki. Później w laboratorium,  dokonano analizy pobranego materiału.

Monitoring środowiska uświadomił uczestnikom projektu jakie zmiany zachodzą w przyrodzie na skutek działalności człowieka. Uzmysłowił  nie tylko wpływ bliskiego otoczenia na jakość środowiska, ale również rolę czynników zewnętrznych.

Z badań i wniosków młodych  ekologów zostały przygotowane prezentacje, które młodzież przedstawi podczas konferencji naukowej.

  Joomla free themes created by Lonex.

Użyteczne linki

Odwiedziło nas

182921