Dodatkowe informacje

Zaproszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipie warsztaty

Lokalizacja

Strona główna Polsko - Niemieckie Forum Przedsiębiorców
Polsko - Niemieckie Forum Przedsiębiorców

15 maja Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu POMERANIA z siedzibą w Karlinie zorganizowało 68 Polsko – Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. "Polsko - Niemieckie kontakty gospodarcze i wymiana doświadczeń na przykładzie działalności ośrodków edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych".

Edukacja ekologiczna kształtuje obraz relacji między człowiekiem a przyrodą, uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Aby umocnić proces podnoszenia stanu świadomości ekologicznej powstają m.in. ośrodki dla dzieci i młodzieży, zwane również ośrodkami edukacji ekologicznej. Poprzez odbywające się w nich liczne zajęcia edukacyjne i warsztaty, dzieci mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska.

Dzięki możliwościom skorzystania z dotacji unijnych organizowane są dodatkowo wymiany dzieci i młodzieży z podobnymi ośrodkami w Niemczech. Jest to doskonały sposób poznania walorów przyrodniczych innego kraju, ale także okazją do wymiany doświadczeń

w zakresie ochrony przyrody.

Dlatego organizacja forum mała na celu uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest dbanie o środowisko, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ośrodkach edukacyjnych. Dzięki prelegentom z Niemiec, Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu POMERANIA chciało stworzyć możliwość porównania działalności podobnych obiektów

u zachodnich sąsiadów.

Dzięki obecności licznych przedstawicieli prowadzących ośrodki edukacyjne, zostały nawiązane kontakty biznesowe oraz partnerstwa pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami.

Podczas forum swoją ofertę przedstawił również Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

 

 

  Joomla free themes created by Lonex.

Użyteczne linki

Odwiedziło nas

180000