Dodatkowe informacje

Zaproszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipie warsztaty

Lokalizacja

Strona główna Targi Gospodarcze w Białogardzie 2011
Targi Gospodarcze w Białogardzie 2011

17 - 18 września 2011 odbyły się Regionalne Targi Gospodarcze zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie. Impreza ta ma istotne znaczenie dla gospodarczej integracji regionu koszalińskiego. Jest to również okazja do promowania lokalnych produktów, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem wystawców. Z roku na rok przybywa również liczba zwiedzających.

W tegorocznych targach swój udział zgłosiło blisko 100 wystawców z całego województwa zachodniopomorskiego. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaprezentował aktualnie realizowane projekty m.in.:

 • Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty
 • Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lipiu
 • EKOlogiczne myślenie –  praktyczna edukacja w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000
 • Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
 • Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty
 • Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty
 • Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo - Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012
 • Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

Pracownicy Związku informowali także o projektach, które są w trakcie przygotowania i będą realizowane w najbliższych latach. Należą do nich m.in.:

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
 • PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty - etap II.

Projekt PRZYRODO NIE ZNIKAJ będzie realizowany w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
w Lipiu. Lipie, w tym roku po raz pierwszy, zaprezentowało swoją ofertę podczas Regionalnych Targów Gospodarczych.

 

 

  Joomla free themes created by Lonex.

Użyteczne linki

Odwiedziło nas

181888