Dodatkowe informacje

Zaproszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipie warsztaty

Lokalizacja

Strona główna Baza Lokalowa
Baza Lokalowa

Na początku 2011 roku zakończyła  się realizacja projektu rozwoju bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

W ramach projektu przeprowadzona została modernizacja źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania polegająca na dobudowie instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda. W celu optymalnego wykorzystania energii oraz uniknięcia wymiany instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowano instalację zintegrowaną z istniejącym systemem grzewczym. Wykonano również modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą na montażu paneli solarnych wraz z niezbędną instalacją i zasobnikiem buforowym umieszczonym w pomieszczeniu kotłowni. Wykonano montaż ośmiu paneli solarnych na dachu Ośrodka.

Zastosowanie technologii opartej na odnawialnych źródłach energii stanowi dodatkowy atut Ośrodka, podkreślając jego ekologiczny charakter.

Oprócz modernizacji źródła ciepła, Ośrodek w ramach projektu został doposażony w pomoce dydaktyczne, małą infrastrukturę zlokalizowaną na terenie Ośrodka w postaci ogródka meteorologicznego, drewnianego amfiteatru i ekologicznego kącika edukacyjnego.

Całkowity koszt projektu to  348 467,00 zł, z czego NFOŚiGW dofinansował projekt kwotą 209 080 zł, a WFOŚiGW  przekazał 114 055,00 zł.


 

 

  Joomla free themes created by Lonex.

Użyteczne linki

Odwiedziło nas

181890