Dodatkowe informacje

Zaproszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipie warsztaty

Lokalizacja

Strona główna Młody Ekolog
Młody Ekolog

17 czerwca w Lipiu odbyło się podsumowanie projektu pn. „Młody Ekolog - wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży”.Realizatorem zadania był Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W ramach projektu przewidziano czterodniowe pobyty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Uczniowie mieli okazję podziwiać piękne tereny wysoczyzny morenowej u stóp, której płynie rzeka Mogilica  i jednocześnie zdobywać wiedzę w zakresie ochrony środowiska.Podczas warsztatów uczniowie uczyli się jak prawidłowo wykonywać badania zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza. Podczas wycieczki rowerowej i marszobiegu pobierali z otoczenia próbki do badań. Następnie przy pomocy aparatury elektromagnetycznej dokonywali analiz podstawowych parametrów fizycznych zebranych materiałów. Uczniowie samodzielnie przygotowywali  preparaty roślinne, zwierzęce i tkankowe oraz oglądali je za pomocą nowoczesnych mikroskopów.

W Lipiu odbywały się także wykłady dotyczące recyklingu. Wykładowcy przedstawili historię  papieru, opowiedzieli o metodach przetwarzania papieru, wykorzystania makulatury oraz przedstawili statystykę dotyczącą wykorzystania drzew do produkcji papieru. Po wykładach teoretycznych odbywały się zajęcia praktyczne polegające na wykonaniu przez każdego ucznia kartki papieru z makulatury.

W projekcie wzięli udział uczniowie z 32 szkół, w których czynnie działały Szkolne Kluby Młodych Ekologów. Działania w ramach projektu zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas uroczystości podsumowującej projekt najlepsi otrzymali nagrody:

I miejsce zajęła szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie. Jako nagrodę otrzymała stację meteo zasilaną panelem słonecznym o wartości 5900 zł

II miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju. Jako nagrodę szkoła otrzymała notebook z oprogramowaniem o wartości 4500 zł

III miejsce zajęło Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich. Jako nagrodę szkoła otrzymała wyposażenie szkolnego laboratorium o wartości 2800 zł

IV miejsce zajęło Gimnazjum Samorządowe w Międzyborzu. Jako nagrodę szkoła otrzymała projektor multimedialny o wartości 2700 zł

V miejsce zajęło Gimnazjum w Karlinie. Jako nagrodę szkoła otrzymała wizualizer o wartości 1600 zł

 

  Joomla free themes created by Lonex.

Użyteczne linki

Odwiedziło nas

181887