Dodatkowe informacje

Zaproszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipie warsztaty

Lokalizacja

Strona główna
Aktualności
Rozpoczęcie roku szkolnego w Lipiu

Nietypowo rozpoczęli nowy rok szkolny 2012/2013 uczniowie z Połczyna Zdroju. 30-sto osobowa grupa ze Szkoły Podstawowej w dniach 03-06 września 2012 r. przebywała w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu na zajęciach projektu edukacyjnego „Przyrodo, nie znikaj! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

W taki oto sposób uczniowie rozpoczęli nowy etap edukacji. W Ośrodku korzystali z nowoczesnej bazy dydaktycznej:

- w sali bioróżnorodności, poznali nowe formy ochrony przyrody, upewnili się, że należy oszczędzać wodę i poznali sposoby jej oszczędzania,

- w laboratorium, samodzielnie wykonywali preparaty oraz badali poziom zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby oraz  poznali wpływ zanieczyszczeń na zagrożone gatunki roślin i zwierząt,

- w sali komputerowej, zapoznali się z usługami ekosystemowymi oraz przygotowywali prezentację Chroń środowisko, działaj energicznie.

Uczniowie w ramach projektu pojechali również do Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie w Muzeum Przyrodniczym obejrzeli 5 sal wystawienniczych. Ekspozycje stałe prezentują piękno i niepowtarzalność przyrody Parku, bogactwo fauny i flory (między innymi ptactwo Wstecznej Delty Świny z największą w polskich muzeach kolekcją samców batalionów w szacie godowej, reprezentatywne dla fauny Wolina ssaki leśne, a także zwierzęta wodnych ekosystemów Parku).

Zwiedzili również kompleks ogrodów HORTULUS w Dobrzycy pokazujący bogactwo ogrodów z różnych regionów świata.

 

 

 

 

 

 
Wymiana młodzieży polsko - niemieckiej

W trakcie wakacyjnej przerwy w nauce młodzież z Polski i Niemiec wzięła udział    w warsztatach fotograficznych pn. „Światło w przyrodzie”. Zajęcia odbywały się    w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz w partnerskim Ośrodku w Plöwen,    w ramach projektu dofinansowanego przez Interreg IV A oraz Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży.

Głównym celem projektu było kształtowanie oraz pogłębianie tożsamości kulturowej i regionalnej mieszkańców obszaru przygranicznego Polski i Niemiec, jak również stworzenie możliwości rozwijania fotograficznych zainteresowań młodzieży.

Dzięki umiejętnemu doborowi tematów, z powodzeniem rozwijano wyobraźnię młodych fotografików. Zapoznano uczestników nie tylko z aspektami techniki wykonywania zdjęć, zasadami kadrowania i tworzenia kompozycji, ale również inspirowano do dalszej własnej pracy i odkrywania radości z wykonywania fotografii. Młodzież zachwycały przepiękne okolice morenowe w Lipiu oraz nadmorska plaża w Kołobrzegu.

Wszystkie prezentowane zdjęcia powstały podczas wspomnianych spotkań warsztatowych a ich autorami są uczniowie. Warto podkreślić, iż młodzież wykazała się ogromną pomysłowością i wrażliwością na piękno świata.

Warsztaty zostały dofinansowane przez Interreg IV A oraz Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży.

 

 

Przyćmienie Osadź Osadź ten film na swojej witrynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt "Przyrodo nie znikaj"

Projekt „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” realizowany jest w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Projekt skierowany jest do uczniów 60 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu przeprowadzane są 4-dniowe zajęcia z zakresu promowania bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000 zlokalizowanych na terenie naszego województwa. W Ośrodku w ramach projektu prowadzone są zajęcia z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowywania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania.

W trakcie pobytów planowane są również wycieczki do Wolińskiego Parku Narodowego oraz  do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy bogatych w różnorodne gatunki roślin.

Projekt realizowany jest od kwietnia 2012 do grudnia 2013 roku i jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 
Zielona Energia

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu realizuje projekt pn. "Tekst7" "Zielona Energia inwestycją w przyszłość". W ramach projektu uczestnicy warsztatów edukacyjnych poznawali podziały, rodzaje oraz warunki stosowania Odnawialnych Źródeł Energii. Zdobywali wiedzę z zakresu budowy urządzeń wytwarzających "czystą energię" oraz podstawy ich działania. Uczniowie zostali zapoznani z korzyściami ekonomicznymi i klimatycznymi płynącymi z ich stosowania.

W ramach warsztatów odbywały się wycieczki plenerowe i krajoznawcze, zajęcia laboratoryjne i wykłady. W przekonujący i sugestywny sposób wykładowcy przedstawiali dzieciom i młodzieży nowoczesne i proekologiczne sposoby na bezpieczne, efektywne i nie zanieczyszczające środowisko korzystanie z zasobów danych nam przez naturę. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że pokolenie uczestników tego projektu jest jednym z ostatnich widzących jeszcze powszechnie węgiel, ropę czy torf!

W zajęcia wplecione były wycieczki studyjno - plenerowe pod hasłem „Wędrując szlakiem OZE”. Uczestnicy w ramach zajęć odwiedzili elektrownię wodną w Płotach, która osiąga moc 130 kW i średnio w roku produkuje 800 MWh. Zamontowane są w niej dwie turbiny Francisa oraz jedna turbina Kaplana. W całym projekcie udział weźmie ponad 300 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Dzięki projektowi wyposażenie Ośrodka zostanie wzbogacone w nowe pomoce dydaktyczne funkcjonalne zestawy demonstracyjno-doświadczalne OZE: energii wiatru, energii wody, a także energii słońca.

Projekt "Tekst7" " Zielona Energia inwestycją w przyszłość" został otrzymał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 

 

 
Konferencja PNZ

24 kwietnia  w Ośrodku Edukacji Ekologicznej  w Lipiu odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody  poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W konferencji wzięli udział: wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski, dyrektor Biura WFOŚiGW w Koszalinie Władysław Husejko, a także przedstawiciele  gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Konferencję otworzył przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko. Przedstawił projekty z zakresu edukacji ekologicznej, które były  realizowane przez Związek, zaprezentował zasady realizacji projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ!” a także omówił plany na przyszłe lata.

Podczas konferencji została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW. Umowę podpisali  prezes WFOŚiGW w Szczecinie  Jacek Chrzanowski i przewodniczący ZMiGDP Waldemar Miśko.

Słowa uznania dla przewodniczącego ZMiGDP Waldemara Miśko i  dyrektor Biura Iwony Czerniec wyraził wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Słów pochwały nie szczędził również prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie Jacek Chrzanowski wręczając nagrodę dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu za dokonania w dziedzinie edukacji ekologicznej. Nagrodę w imieniu Ośrodka odebrała dyrektor Anna Chrzanowska-Rząsa.

Na zakończenie konferencji została uroczyście otwarta Sala Bioróżnorodności stworzona na potrzeby projektu. Wyjątkowe edukacyjne meble, zachwyciły nie tylko uczestników konferencji, ale również dzieci z pierwszych grup biorących udział w projekcie.

 

 

 

 
Eko Targi w Koszalinie

We wrześniu odbyły się pierwsze Eko Targi w Koszalinie. To największa branżowa impreza w regionie dotycząca wszystkiego, co wiąże się z ekologią, od energii odnawialnej, przez składowiska odpadów, po budownictwo ekologiczne.

Organizatorem imprezy było Biuro Targów Bałtyk, a celem promocja Pomorza Środkowego jako miejsca przyjaznego inwestorom branży ekologicznej. Eko Targi to także miejsce gdzie zostały pokazane atuty całego regionu jako idealnego miejsca do rozwoju gałęzi gospodarki związanych z ekologią i czystym środowiskiem..

W targach wzięło udział blisko 150 wystawców. Wśród nich miejsce miał również Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, który promował swoją działalność w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe..

W obiektach Politechniki Koszalińskiej odbyły się seminaria oraz wykłady tłumaczone symultanicznie. Okazało się to świetną okazją do debaty związanej z gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami, a także alternatywnymi źródłami energii. Dla samorządowców była to szansa na zapoznanie się z wdrażaniem w gminach dyrektyw unijnych dotyczących ochrony środowiska.

Oprócz produktów i nowinek technologicznych, nie zabrakło prezentacji (np. działania biogazowni) oraz występów artystycznych. Ciekawym pomysłem okazało się zorganizowanie Eko Szkoły, gdzie można było się dowiedzieć, jak każdy z nas może wpływać na ochronę środowiska, i dlaczego tak ważna jest potrzeba dbania o ekologię.

 
Targi Gospodarcze w Białogardzie 2011

17 - 18 września 2011 odbyły się Regionalne Targi Gospodarcze zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie. Impreza ta ma istotne znaczenie dla gospodarczej integracji regionu koszalińskiego. Jest to również okazja do promowania lokalnych produktów, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem wystawców. Z roku na rok przybywa również liczba zwiedzających.

W tegorocznych targach swój udział zgłosiło blisko 100 wystawców z całego województwa zachodniopomorskiego. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaprezentował aktualnie realizowane projekty m.in.:

 • Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty
 • Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lipiu
 • EKOlogiczne myślenie –  praktyczna edukacja w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000
 • Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
 • Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty
 • Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty
 • Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo - Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012
 • Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

Pracownicy Związku informowali także o projektach, które są w trakcie przygotowania i będą realizowane w najbliższych latach. Należą do nich m.in.:

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
 • PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty - etap II.

Projekt PRZYRODO NIE ZNIKAJ będzie realizowany w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
w Lipiu. Lipie, w tym roku po raz pierwszy, zaprezentowało swoją ofertę podczas Regionalnych Targów Gospodarczych.

 

 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 11
Joomla free themes created by Lonex.

Użyteczne linki

Odwiedziło nas

180846