Dodatkowe informacje

Zaproszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipie warsztaty

Lokalizacja

Strona główna
Aktualności
Sadzenie jodły

W październiku 2012, w trakcie prowadzenia zajęć terenowych w ramach projektu "Przyrodo nie znikaj", na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, uczestnicy zajęć wraz z opiekunami posadzili dwie małe jodły.

Drzewka te będą służyły jako pomoc dydaktyczna do warsztatów na temat rozpoznawania pospolitych gatunków drzew. Dzieci poprzez obserwację będą zapamiętywały charakterystyczne cechy, po których można je rozpoznać. W okolicy ośrodka nie udało się znaleźć innego drzewa tego gatunku.

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozpoczęcie roku szkolnego w Lipiu

Nietypowo rozpoczęli nowy rok szkolny 2012/2013 uczniowie z Połczyna Zdroju. 30-sto osobowa grupa ze Szkoły Podstawowej w dniach 03-06 września 2012 r. przebywała w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu na zajęciach projektu edukacyjnego „Przyrodo, nie znikaj! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

W taki oto sposób uczniowie rozpoczęli nowy etap edukacji. W Ośrodku korzystali z nowoczesnej bazy dydaktycznej:

- w sali bioróżnorodności, poznali nowe formy ochrony przyrody, upewnili się, że należy oszczędzać wodę i poznali sposoby jej oszczędzania,

- w laboratorium, samodzielnie wykonywali preparaty oraz badali poziom zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby oraz  poznali wpływ zanieczyszczeń na zagrożone gatunki roślin i zwierząt,

- w sali komputerowej, zapoznali się z usługami ekosystemowymi oraz przygotowywali prezentację Chroń środowisko, działaj energicznie.

Uczniowie w ramach projektu pojechali również do Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie w Muzeum Przyrodniczym obejrzeli 5 sal wystawienniczych. Ekspozycje stałe prezentują piękno i niepowtarzalność przyrody Parku, bogactwo fauny i flory (między innymi ptactwo Wstecznej Delty Świny z największą w polskich muzeach kolekcją samców batalionów w szacie godowej, reprezentatywne dla fauny Wolina ssaki leśne, a także zwierzęta wodnych ekosystemów Parku).

Zwiedzili również kompleks ogrodów HORTULUS w Dobrzycy pokazujący bogactwo ogrodów z różnych regionów świata.

 

 

 

 

 

 
Wymiana młodzieży polsko - niemieckiej

W trakcie wakacyjnej przerwy w nauce młodzież z Polski i Niemiec wzięła udział    w warsztatach fotograficznych pn. „Światło w przyrodzie”. Zajęcia odbywały się    w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz w partnerskim Ośrodku w Plöwen,    w ramach projektu dofinansowanego przez Interreg IV A oraz Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży.

Głównym celem projektu było kształtowanie oraz pogłębianie tożsamości kulturowej i regionalnej mieszkańców obszaru przygranicznego Polski i Niemiec, jak również stworzenie możliwości rozwijania fotograficznych zainteresowań młodzieży.

Dzięki umiejętnemu doborowi tematów, z powodzeniem rozwijano wyobraźnię młodych fotografików. Zapoznano uczestników nie tylko z aspektami techniki wykonywania zdjęć, zasadami kadrowania i tworzenia kompozycji, ale również inspirowano do dalszej własnej pracy i odkrywania radości z wykonywania fotografii. Młodzież zachwycały przepiękne okolice morenowe w Lipiu oraz nadmorska plaża w Kołobrzegu.

Wszystkie prezentowane zdjęcia powstały podczas wspomnianych spotkań warsztatowych a ich autorami są uczniowie. Warto podkreślić, iż młodzież wykazała się ogromną pomysłowością i wrażliwością na piękno świata.

Warsztaty zostały dofinansowane przez Interreg IV A oraz Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży.

 

 

Przyćmienie Osadź Osadź ten film na swojej witrynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt "Przyrodo nie znikaj"

Projekt „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” realizowany jest w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Projekt skierowany jest do uczniów 60 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu przeprowadzane są 4-dniowe zajęcia z zakresu promowania bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000 zlokalizowanych na terenie naszego województwa. W Ośrodku w ramach projektu prowadzone są zajęcia z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowywania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania.

W trakcie pobytów planowane są również wycieczki do Wolińskiego Parku Narodowego oraz  do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy bogatych w różnorodne gatunki roślin.

Projekt realizowany jest od kwietnia 2012 do grudnia 2013 roku i jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 
Zielona Energia

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu realizuje projekt pn. "Tekst7" "Zielona Energia inwestycją w przyszłość". W ramach projektu uczestnicy warsztatów edukacyjnych poznawali podziały, rodzaje oraz warunki stosowania Odnawialnych Źródeł Energii. Zdobywali wiedzę z zakresu budowy urządzeń wytwarzających "czystą energię" oraz podstawy ich działania. Uczniowie zostali zapoznani z korzyściami ekonomicznymi i klimatycznymi płynącymi z ich stosowania.

W ramach warsztatów odbywały się wycieczki plenerowe i krajoznawcze, zajęcia laboratoryjne i wykłady. W przekonujący i sugestywny sposób wykładowcy przedstawiali dzieciom i młodzieży nowoczesne i proekologiczne sposoby na bezpieczne, efektywne i nie zanieczyszczające środowisko korzystanie z zasobów danych nam przez naturę. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że pokolenie uczestników tego projektu jest jednym z ostatnich widzących jeszcze powszechnie węgiel, ropę czy torf!

W zajęcia wplecione były wycieczki studyjno - plenerowe pod hasłem „Wędrując szlakiem OZE”. Uczestnicy w ramach zajęć odwiedzili elektrownię wodną w Płotach, która osiąga moc 130 kW i średnio w roku produkuje 800 MWh. Zamontowane są w niej dwie turbiny Francisa oraz jedna turbina Kaplana. W całym projekcie udział weźmie ponad 300 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Dzięki projektowi wyposażenie Ośrodka zostanie wzbogacone w nowe pomoce dydaktyczne funkcjonalne zestawy demonstracyjno-doświadczalne OZE: energii wiatru, energii wody, a także energii słońca.

Projekt "Tekst7" " Zielona Energia inwestycją w przyszłość" został otrzymał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 

 

 
Konferencja PNZ

24 kwietnia  w Ośrodku Edukacji Ekologicznej  w Lipiu odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody  poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W konferencji wzięli udział: wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski, dyrektor Biura WFOŚiGW w Koszalinie Władysław Husejko, a także przedstawiciele  gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Konferencję otworzył przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko. Przedstawił projekty z zakresu edukacji ekologicznej, które były  realizowane przez Związek, zaprezentował zasady realizacji projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ!” a także omówił plany na przyszłe lata.

Podczas konferencji została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW. Umowę podpisali  prezes WFOŚiGW w Szczecinie  Jacek Chrzanowski i przewodniczący ZMiGDP Waldemar Miśko.

Słowa uznania dla przewodniczącego ZMiGDP Waldemara Miśko i  dyrektor Biura Iwony Czerniec wyraził wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Słów pochwały nie szczędził również prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie Jacek Chrzanowski wręczając nagrodę dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu za dokonania w dziedzinie edukacji ekologicznej. Nagrodę w imieniu Ośrodka odebrała dyrektor Anna Chrzanowska-Rząsa.

Na zakończenie konferencji została uroczyście otwarta Sala Bioróżnorodności stworzona na potrzeby projektu. Wyjątkowe edukacyjne meble, zachwyciły nie tylko uczestników konferencji, ale również dzieci z pierwszych grup biorących udział w projekcie.

 

 

 

 
Eko Targi w Koszalinie

We wrześniu odbyły się pierwsze Eko Targi w Koszalinie. To największa branżowa impreza w regionie dotycząca wszystkiego, co wiąże się z ekologią, od energii odnawialnej, przez składowiska odpadów, po budownictwo ekologiczne.

Organizatorem imprezy było Biuro Targów Bałtyk, a celem promocja Pomorza Środkowego jako miejsca przyjaznego inwestorom branży ekologicznej. Eko Targi to także miejsce gdzie zostały pokazane atuty całego regionu jako idealnego miejsca do rozwoju gałęzi gospodarki związanych z ekologią i czystym środowiskiem..

W targach wzięło udział blisko 150 wystawców. Wśród nich miejsce miał również Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, który promował swoją działalność w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe..

W obiektach Politechniki Koszalińskiej odbyły się seminaria oraz wykłady tłumaczone symultanicznie. Okazało się to świetną okazją do debaty związanej z gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami, a także alternatywnymi źródłami energii. Dla samorządowców była to szansa na zapoznanie się z wdrażaniem w gminach dyrektyw unijnych dotyczących ochrony środowiska.

Oprócz produktów i nowinek technologicznych, nie zabrakło prezentacji (np. działania biogazowni) oraz występów artystycznych. Ciekawym pomysłem okazało się zorganizowanie Eko Szkoły, gdzie można było się dowiedzieć, jak każdy z nas może wpływać na ochronę środowiska, i dlaczego tak ważna jest potrzeba dbania o ekologię.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 11
Joomla free themes created by Lonex.

Użyteczne linki

Odwiedziło nas

182924