Zaproszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipie wiosną

Lokalizacja

Strona główna
Aktualności
Zielona Energia

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu realizuje projekt pn. "Tekst7" "Zielona Energia inwestycją w przyszłość". W ramach projektu uczestnicy warsztatów edukacyjnych poznawali podziały, rodzaje oraz warunki stosowania Odnawialnych Źródeł Energii. Zdobywali wiedzę z zakresu budowy urządzeń wytwarzających "czystą energię" oraz podstawy ich działania. Uczniowie zostali zapoznani z korzyściami ekonomicznymi i klimatycznymi płynącymi z ich stosowania.

W ramach warsztatów odbywały się wycieczki plenerowe i krajoznawcze, zajęcia laboratoryjne i wykłady. W przekonujący i sugestywny sposób wykładowcy przedstawiali dzieciom i młodzieży nowoczesne i proekologiczne sposoby na bezpieczne, efektywne i nie zanieczyszczające środowisko korzystanie z zasobów danych nam przez naturę. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że pokolenie uczestników tego projektu jest jednym z ostatnich widzących jeszcze powszechnie węgiel, ropę czy torf!

W zajęcia wplecione były wycieczki studyjno - plenerowe pod hasłem „Wędrując szlakiem OZE”. Uczestnicy w ramach zajęć odwiedzili elektrownię wodną w Płotach, która osiąga moc 130 kW i średnio w roku produkuje 800 MWh. Zamontowane są w niej dwie turbiny Francisa oraz jedna turbina Kaplana. W całym projekcie udział weźmie ponad 300 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Dzięki projektowi wyposażenie Ośrodka zostanie wzbogacone w nowe pomoce dydaktyczne funkcjonalne zestawy demonstracyjno-doświadczalne OZE: energii wiatru, energii wody, a także energii słońca.

Projekt "Tekst7" " Zielona Energia inwestycją w przyszłość" został otrzymał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 

 

 
Konferencja PNZ

24 kwietnia  w Ośrodku Edukacji Ekologicznej  w Lipiu odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody  poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W konferencji wzięli udział: wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski, dyrektor Biura WFOŚiGW w Koszalinie Władysław Husejko, a także przedstawiciele  gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Konferencję otworzył przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko. Przedstawił projekty z zakresu edukacji ekologicznej, które były  realizowane przez Związek, zaprezentował zasady realizacji projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ!” a także omówił plany na przyszłe lata.

Podczas konferencji została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW. Umowę podpisali  prezes WFOŚiGW w Szczecinie  Jacek Chrzanowski i przewodniczący ZMiGDP Waldemar Miśko.

Słowa uznania dla przewodniczącego ZMiGDP Waldemara Miśko i  dyrektor Biura Iwony Czerniec wyraził wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Słów pochwały nie szczędził również prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie Jacek Chrzanowski wręczając nagrodę dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu za dokonania w dziedzinie edukacji ekologicznej. Nagrodę w imieniu Ośrodka odebrała dyrektor Anna Chrzanowska-Rząsa.

Na zakończenie konferencji została uroczyście otwarta Sala Bioróżnorodności stworzona na potrzeby projektu. Wyjątkowe edukacyjne meble, zachwyciły nie tylko uczestników konferencji, ale również dzieci z pierwszych grup biorących udział w projekcie.

 

 

 

 
Eko Targi w Koszalinie

We wrześniu odbyły się pierwsze Eko Targi w Koszalinie. To największa branżowa impreza w regionie dotycząca wszystkiego, co wiąże się z ekologią, od energii odnawialnej, przez składowiska odpadów, po budownictwo ekologiczne.

Organizatorem imprezy było Biuro Targów Bałtyk, a celem promocja Pomorza Środkowego jako miejsca przyjaznego inwestorom branży ekologicznej. Eko Targi to także miejsce gdzie zostały pokazane atuty całego regionu jako idealnego miejsca do rozwoju gałęzi gospodarki związanych z ekologią i czystym środowiskiem..

W targach wzięło udział blisko 150 wystawców. Wśród nich miejsce miał również Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, który promował swoją działalność w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe..

W obiektach Politechniki Koszalińskiej odbyły się seminaria oraz wykłady tłumaczone symultanicznie. Okazało się to świetną okazją do debaty związanej z gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami, a także alternatywnymi źródłami energii. Dla samorządowców była to szansa na zapoznanie się z wdrażaniem w gminach dyrektyw unijnych dotyczących ochrony środowiska.

Oprócz produktów i nowinek technologicznych, nie zabrakło prezentacji (np. działania biogazowni) oraz występów artystycznych. Ciekawym pomysłem okazało się zorganizowanie Eko Szkoły, gdzie można było się dowiedzieć, jak każdy z nas może wpływać na ochronę środowiska, i dlaczego tak ważna jest potrzeba dbania o ekologię.

 
Targi Gospodarcze w Białogardzie 2011

17 - 18 września 2011 odbyły się Regionalne Targi Gospodarcze zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie. Impreza ta ma istotne znaczenie dla gospodarczej integracji regionu koszalińskiego. Jest to również okazja do promowania lokalnych produktów, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem wystawców. Z roku na rok przybywa również liczba zwiedzających.

W tegorocznych targach swój udział zgłosiło blisko 100 wystawców z całego województwa zachodniopomorskiego. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaprezentował aktualnie realizowane projekty m.in.:

 • Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty
 • Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lipiu
 • EKOlogiczne myślenie –  praktyczna edukacja w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000
 • Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
 • Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty
 • Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty
 • Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo - Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012
 • Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

Pracownicy Związku informowali także o projektach, które są w trakcie przygotowania i będą realizowane w najbliższych latach. Należą do nich m.in.:

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
 • PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty - etap II.

Projekt PRZYRODO NIE ZNIKAJ będzie realizowany w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
w Lipiu. Lipie, w tym roku po raz pierwszy, zaprezentowało swoją ofertę podczas Regionalnych Targów Gospodarczych.

 

 

 
Ćwiczenia psów ratowniczych

15 lipca 2011 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu odbyły się pokazy ćwiczeń psów ratowniczych należących do członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Wołczkowa. 
W ćwiczeniach uczestniczyły władze samorządowe, w tym wójt gminy Rąbino Krzysztof Majewski i sołtys Lipia Regina Klama, a także strażacy z PSP w Świdwinie i OSP z Rąbina Sekcja Poszukiwawczo – Ratownicza działająca przy OSP Wołczkowo jest pierwszą i jedyną grupą w województwie zachodniopomorskim, która szkoli  i wykorzystuje psy w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. Członkowie sekcji zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych w terenie otwartym, jak również żywych osób uwięzionych w osuwiskach bądź pod gruzami zawalonych obiektów budowlanych.

Dzieci przebywające w Ośrodku miały możliwość zapoznać się z metodami szkolenia psów, a także wysłuchać prelekcji na temat potrzeb czworonogów, w jaki sposób dbać o nie i jak unikać niebezpieczeństw podczas letniego wypoczynku.

 

 

 
Baza Lokalowa

Na początku 2011 roku zakończyła  się realizacja projektu rozwoju bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

W ramach projektu przeprowadzona została modernizacja źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania polegająca na dobudowie instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda. W celu optymalnego wykorzystania energii oraz uniknięcia wymiany instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowano instalację zintegrowaną z istniejącym systemem grzewczym. Wykonano również modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą na montażu paneli solarnych wraz z niezbędną instalacją i zasobnikiem buforowym umieszczonym w pomieszczeniu kotłowni. Wykonano montaż ośmiu paneli solarnych na dachu Ośrodka.

Zastosowanie technologii opartej na odnawialnych źródłach energii stanowi dodatkowy atut Ośrodka, podkreślając jego ekologiczny charakter.

Oprócz modernizacji źródła ciepła, Ośrodek w ramach projektu został doposażony w pomoce dydaktyczne, małą infrastrukturę zlokalizowaną na terenie Ośrodka w postaci ogródka meteorologicznego, drewnianego amfiteatru i ekologicznego kącika edukacyjnego.

Całkowity koszt projektu to  348 467,00 zł, z czego NFOŚiGW dofinansował projekt kwotą 209 080 zł, a WFOŚiGW  przekazał 114 055,00 zł.


 

 

 
Młody Ekolog

17 czerwca w Lipiu odbyło się podsumowanie projektu pn. „Młody Ekolog - wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży”.Realizatorem zadania był Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W ramach projektu przewidziano czterodniowe pobyty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Uczniowie mieli okazję podziwiać piękne tereny wysoczyzny morenowej u stóp, której płynie rzeka Mogilica  i jednocześnie zdobywać wiedzę w zakresie ochrony środowiska.Podczas warsztatów uczniowie uczyli się jak prawidłowo wykonywać badania zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza. Podczas wycieczki rowerowej i marszobiegu pobierali z otoczenia próbki do badań. Następnie przy pomocy aparatury elektromagnetycznej dokonywali analiz podstawowych parametrów fizycznych zebranych materiałów. Uczniowie samodzielnie przygotowywali  preparaty roślinne, zwierzęce i tkankowe oraz oglądali je za pomocą nowoczesnych mikroskopów.

W Lipiu odbywały się także wykłady dotyczące recyklingu. Wykładowcy przedstawili historię  papieru, opowiedzieli o metodach przetwarzania papieru, wykorzystania makulatury oraz przedstawili statystykę dotyczącą wykorzystania drzew do produkcji papieru. Po wykładach teoretycznych odbywały się zajęcia praktyczne polegające na wykonaniu przez każdego ucznia kartki papieru z makulatury.

W projekcie wzięli udział uczniowie z 32 szkół, w których czynnie działały Szkolne Kluby Młodych Ekologów. Działania w ramach projektu zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas uroczystości podsumowującej projekt najlepsi otrzymali nagrody:

I miejsce zajęła szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie. Jako nagrodę otrzymała stację meteo zasilaną panelem słonecznym o wartości 5900 zł

II miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju. Jako nagrodę szkoła otrzymała notebook z oprogramowaniem o wartości 4500 zł

III miejsce zajęło Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich. Jako nagrodę szkoła otrzymała wyposażenie szkolnego laboratorium o wartości 2800 zł

IV miejsce zajęło Gimnazjum Samorządowe w Międzyborzu. Jako nagrodę szkoła otrzymała projektor multimedialny o wartości 2700 zł

V miejsce zajęło Gimnazjum w Karlinie. Jako nagrodę szkoła otrzymała wizualizer o wartości 1600 zł

 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 10
Joomla free themes created by Lonex.

Użyteczne linki

Odwiedziło nas

160420